”Småbolag har historiskt haft en starkare kursutveckling”

Den 1 november lanserar Adrigo ett helt nytt erbjudande på svenska marknaden, Adrigo Small & Midcap. Fonden ger en unik möjlighet att komma åt underanalyserade bolag – med goda avkastningsutsikter.

– Den nya fonden är ett komplement till vår hedgefond Adrigo Hedge, som fokuserar på stora likvida nordiska bolag. Adrigo Small & Midcap fokuserar också på Norden, men man går ner i börsvärde och kommer åt en annan del av marknaden helt enkelt, säger Staffan Östlin, förvaltare av fondbolagets senaste satsning när han ska illustrera vad det är som skiljer de två erbjudandena åt.

Adrigo är ett fondbolag som har funnits i drygt elva år och har ett långt track record i den nuvarande fonden. I dagsläget förvaltar de närmare tre miljarder kronor, med målet att alltid ha en god riskjusterad absolutavkastning och därmed också en tydlig lågriskprofil.

Varför väljer ni att satsa just på små och medelstora nordiska bolag?

– Små bolag har över tiden en starkare kursutveckling eftersom de växer snabbare. Norden är ju vår hemmamarknad, där vi kan spelreglerna och vet hur redovisningsreglerna fungerar exempelvis.

Baksidan av myntet är att småbolagen brukar svänga mer än börsen som helhet. Högre risk helt enkelt. Adrigo Small & Midcap är en hedgefond vilket innebär att vi reducerar risknivån. Det gör vi genom att blanka bolag där vi exempelvis ser strukturella utmaningar och höga värderingar, förklarar Staffan Östlin.

Historiskt har Adrigo Hedge haft en årlig avkastning på knappt sex procent per år efter avgifter. Det är något lägre än börsen som helhet, men man har uppnått resultatet med en risk som varit en fjärdedel jämfört med börsen. Fonden lägger stor vikt på att inte förlora pengar när börsen går ner.

Adrigo Small & Midcap har en något högre riskprofil, å andra sidan är avkastningsmålet också högre. Ett av kriterierna Staffan Östlin har för att köpa ett bolag är att man ska kunna räkna hem en fördubbling av investeringen under en femårsperiod, vilket ger omkring 15 procent per år.

Hur väljer ni ut företagen ni väljer att investera i?

– Vi investerar inte i förhoppningsbolag, det vill säga ett företag utan produkter. Något vi har gemensamt med Adrigo Hedge är att vi letar efter förändringar, det kan vara förändringar i ägare, ledning eller branschstrukturer. Sedan försöker vi få en inblick i förväntansbilden hos aktiemarknaden, för att se om förändringarna är inprisade eller inte.

En av de främsta fördelarna med Adrigo Small & Midcap jämfört med många småbolagsfonder är att man som investerare får ett betydligt spetsigare urval, anser Staffan Östlin.

– Många fonder har upptill 100-125 bolag i sin portfölj vilket innebär att man som placerare får något som inte avviker speciellt mycket från index. Adrigo Small & Midcap gör ett mycket selektivt urval och har mellan 15 och 25 innehav. När vi har en stark övertygelse om att vår analys är rätt tillåter vi enskilda bolag att ha en stor vikt i portföljen. Därmed får också enskilda innehav ett ordentligt genomslag, förklarar han och tillägger att Adrigo kan ha upp till tio procent av portföljen i ett bolag de tror på.

Ni anser att de här bolagen är underanalyserade av de stora bankerna – på vilket sätt?

– Lönsamheten i mäklarbranschen har pressats genom ökade regleringar och press på courtaget. Kraven på lönsamhet i analysbevakningen har därmed ökat. Eftersom omsättningen ofta är modest i många småbolag är det inte är motiverat att ha kontinuerlig bevakning av många av dem. Jag skulle säga att av de drygt 600 små och medelstora bolagen i Norden saknar 60-70 procent kontinuerlig bevakning från de större aktörerna. Det i sin tur ger möjligheter för oss som bara ägnar vår tid åt dessa bolag.

Slutligen, vad är viktigt att tänka på när man investerar i fonder?

– Börja med att titta på förvaltarna. Har de placerat en stor del av sina egna pengar i de fonder de förvaltar? Har de erfarenhet av nedåtgående marknader? Hur ser deras historiska resultat ut? Har deras strategi varit stringent? Många fonder marknadsförs som aktivt förvaltade men är i själva verket väldigt indexlika. Då riskerar man att få betala alldeles för mycket för en standardiserad produkt.

OM ADRIGO ASSET MANAGEMENT

Adrigo ägs till 45 % av Melker Schörling, Mikael Ekdahl och Carl-Henric Svanberg, resterande 55 % av anställda och styrelse.

Bolagets hedgefond Adrigo Hedge har avkastat 81,0 % sedan start med en väsentligt lägre risk än aktiemarknaden.

ADRIGO SMALL & MIDCAP

– Adrigo Small & Midcap är en aktiehedgefond som investerar i nordiska små och mellanstora bolag.

– Minimum insats är 50 000 kronor och finns tillgänglig på Nordnet, Avanza och andra plattformar.

– Fonden kan investera i bolag som ingår i Carnegie Smallcap Index vilket innebär bolag upp till cirka 55 miljarder i börsvärde.

– Tonvikten ligger dock på betydligt mindre bolag med börsvärde mellan en och tio miljarder.